Tarieven

Tarieven

De begeleiding individueel en begeleiding groep kunnen worden betaald met een Persoonsgebonden Budget (PGB) en Zorg In Natura (ZIN) indicatie. Het Rotven heeft sinds januari 2015 ook een raamovereenkomst met de 7 Noord-Limburgse gemeente. Dit houdt in dat ouders ook via de gemeente bij ons kunnen komen en deze begeleiding vergoed kunnen krijgen. Hiervoor moeten de ouders een keukentafelgesprek aangaan bij de gemeente. Dit kan via de gebiedsmedewerkers van uw eigen gemeente.

Ouders met een PGB en/of ZIN indicatie kunnen gebruik maken van onze ondersteuning.

De ondersteuning kan worden geboden wanneer er sprake is van een indicatie van:
Begeleiding groep of begeleiding individueel.

Begeleiding groep         : op aanvraag.
Begeleiding individueel : op aanvraag

In overleg met ouders en /of gemeente is veel bespreekbaar en zoeken we samen tot een oplossing  voor het kind en zijn familie.

Indien hier nog vragen over zijn vernemen we dit graag.