Partners

Bij Het Rotven werken we samen met externe partners. Door de samenwerking met de volgende partners kunnen wij onze expertise verder vergroten:

  • Horison: De organisatie achter het Contactgericht Spelen en Leren (CSL). Het team van Het Rotven wordt ondersteunt in het toepassen van CSL door de regiocoach van Horison.
  • Jeps Kinder- en Jeugd Psychotherapie: Wij hebben goede contacten met deze organisatie voor intervisiebijeenkomsten over anonieme casu├»stiek.