Onderwijs- en zorgtraject

Inleiding

Ieder kind heeft het recht om te leren en moet dit kunnen doen op zijn manier en in zijn tempo. Toch zitten er in Nederland enkele duizenden kinderen thuis, omdat ze om uiteenlopende redenen niet passen in welke vorm van onderwijs dan ook. De wet passend onderwijs geldt niet altijd voor ieder kind.

Wij bij het Rotven willen deze ‘thuiszitters’ een veilige en uitdagende leeromgeving bieden. Het uitgangspunt is het kind en vanuit het kind gaan we aan de slag. Wij zorgen er eerst voor dat het kind tot rust komt en goed in zijn vel komt te zitten. Alleen een kind dat zich goed voelt, komt tot leren.

Onderwijs- en zorgtraject

Een kind kan wegens uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet meer naar school en komt thuis te zitten. Ouders staan voor een raadsel en melden het kind ziek en gaan naar de huisarts of melden zich bij de leerkracht en/ of intern begeleider. Deze deskundigen gaan uitzoeken wat er aan de hand is. Op dit moment is het kind vaak al overprikkeld.

Bij het Rotven zien we de oplossing door het kind eerst tot rust te laten komen en dan met hem de leerstof weer op te pakken, hierdoor zal het kind niet veel missen en kunnen de begeleiders en de leerkracht van het Rotven samen op zoek gaan naar een passende oplossing. Het kind komt dan een aantal weken naar het Rotven en krijgt hier onderwijs op maat aangeboden. Tijdens dit leer- en zorgtraject krijgt het kind in een kleine setting of zelfs individueel onderwijs aangeboden. Het kind zal op deze manier weer rustig worden en tot leren komen. Het onderwijs- en zorgaanbod wordt altijd afgestemd op het kind.

De begeleiders en leerkracht gaan samen met het kind ernaar toewerken dat hij weer naar de juiste school kan. In het begin zal het kind ondersteund worden door de leerkracht van het Rotven. Als hij dan eenmaal goed gesetteld is op een school, zal de leerkracht van het Rotven zich terugtrekken. Wanneer er tijdens het vervolgtraject zich op enig moment weer problemen voordoen op school zal de leerkracht van het Rotven weer bijspringen en het kind weer helpen de goede weg te vinden. Zo kan het kind weer terugtreden op school.

Wanneer het kind tijdens dit leer- en zorgtraject ook in de vrije tijd deelneemt aan de dagbesteding van het Rotven wordt het kind geleerd om om te gaan met zijn ontladingen. Ook wordt hem geleerd om in kleine groepen met leeftijdsgenoten om te gaan.Tevens zullen de ouders een stukje ontlasting krijgen, waardoor de ouders niet zo snel overbelast raken. Ook krijgen de ouders handvaten ‘hoe om te gaan met het kind’ en wordt ze de mogelijkheid geboden om de basiscursus ‘Contactgericht Spelen en Leren’ te volgen bij het Rotven. Als het kind en de ouders tijdens dit hele leertraject gebruik maken van de expertise van de medewerkers van het Rotven en gebruik maken van de dagbesteding, zal er op langere termijn minder individuele (thuis)zorg nodig zijn en zullen ouders/verzorgers het langer volhouden.

Conclusie

Door samen op zoek te gaan naar de mogelijkheden van het kind en gebruik te maken van de expertise van de medewerkers van het Rotven zal het kind zich beter gaan voelen en sneller tot leren komen en zullen ouders het langer volhouden.