Klachtenregelingen

Klachtenportaal zorg
Wij zijn aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Wij streven er altijd naar om in de juiste zorg te voorzien en hierin op de juiste manier te communiceren met ouders.

Mocht er onverhoopt toch een klacht, miscommunicatie of een conflict ontstaan, zijn we aangesloten bij het Klachtenportaal zorg onder ID lidmaatschap 1227.

https://klachtenportaalzorg.nl/

Vertrouwenspersoon AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)
De vertrouwenspersoon van het AKJ is er voor alle cliënten met een Jeugdwet indicatie. Kinderen én hun ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en is niet in dienst is van Het Rotven

Zo bereik je het AKJ
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je denkt dat je er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de organisatie van Het Rotven, dan is het goed om te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het AKJ.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jullie doen?
Allereerst luisteren naar je verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij/hij informeert je over je rechten en geeft  advies. Meestal kan je met je opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wil je dit niet altijd of kan het in sommige gevallen niet. 

Dan kan de vertrouwenspersoon  je ondersteunen bij een gesprek met Het Rotven en/of met de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis.

Op de website van het AKJ (www.akj.nl) vind je alle contactgegevens. Telefoon: 088 – 5551000.