Inspectie

In maart 2020 hebben we de inspectie op bezoek gehad het was voor ons de eerste keer in ons bestaan, het was tevens voor ons een moment om te kijken waar staan we als kleine zelfstandige zorgaanbieder. We hadden verbeterpunten maar dit was te verwachten en we zijn er meteen mee aan de slag gegaan. In de onderstaande documenten valt te lezen wat de inspectie graag verbeterd zag en het verbeterplan zoals wij hebben ingediend en waar we nu op goedkeuring aan het wachten zijn.

Definitief verslag inspectie en verbeterplan van Het Rotven