Home

Algemeen

Het Rotven is een begeleidings- en ontmoetingscentrum voor autistische kinderen, die moeite hebben met het maken en onderhouden van contact. Het is een plek waar kinderen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten in hun vrije tijd. Vanuit de ideeën van de kinderen begeleiden wij hen in hun spel en sociale omgang. Deze veilige omgeving biedt uitdaging om kinderen zichzelf te laten ontwikkelen en om controle te krijgen over zichzelf en de omgeving. Hierdoor kunnen ze zich beter openstellen en aanpassen in deze maatschappij.

Onze manier van begeleiden

De manier van werken op het Rotven is gebaseerd op de methode ‘Contactgericht spelen en leren’ (CSL) van de Stichting ‘Horison’. Het is een manier om kinderen met autisme te benaderen vanuit je hart en zonder oordelen of veroordelen, een open en ontspannen houding. De mensen die op het Rotven werken zijn begeleiders met pedagogische en CSL kwaliteiten.

Voor wie?

Het Rotven is een ontmoetingsplek voor kinderen, maar wij streven ernaar dat ook de ouders met elkaar in contact kunnen komen en hun ervaringen kunnen delen, als ze daar behoefte aan hebben. Door met elkaar te zoeken naar de kwaliteiten van de kinderen, kun je samen komen tot iets heel moois. Je zult thuis de resultaten zien en merken.